Projekt ZáZeMie je spoluprácou občianskych združení (MC Dietka, OZ Koreň, OZ Na boso) a mesta Spišská Nová Ves na úprave verejného priestoru, ktorý sa začal realizovať v apríli 2014 v rámci grantového programu Nadácie Ekopolis s názvom Pohoda za mestom.

Zámerom projektu je úprava priestoru ako základu budúcej komunitnej záhrady, ktorá bude slúžiť na stretávanie a aktívne trávenie voľného času širokej komunity obyvateľov mesta so zreteľom na environmentálne princípy. Snahou je motivovať širokú verejnosť k aktívnej spoluúčasti.

Revitalizovaný priestor sa bude využívať na realizáciu workshopov, prednášok a podujatí zameraných na ekológiu,  umenie,  remeslá
a presadzovanie princípov permakultúry.

Dnes tu môžete vidieť prvky alternatívneho staviteľstva a výsadbu starých odrôd ovocných stromov.
Webdesign Ľubomír Jakubek           Copyright 2015 MC Dietka