Webdesign Ľubomír Jakubek           Copyright 2015 MC Dietka
mc.dietka@gmail.com
0904 887 239


Korešpondenčná adresa:
Materské centrum DIETKA
občianske združenie
Trieda 1. mája 10
052 05 Spišská Nová Ves