Ľudia

Do projektu ZáZeMie bolo zapojených počas celého obdobia trvania projektu približne 100 ľudí. Iba na 3 hlavných workshopoch,  stavba vŕbového tunela, hlinej preliezky - Hliniska a výsadba stromov a krov – podujatie Zasaď si svoj strom, sa zúčastnilo dokopy 90 ľudí, z toho cca 40 ľudí boli dobrovoľníci z firmy Embraco Slovakia s.r.o.  Záverečnú  Jesennú slávnosť navštívilo cca 120 ľudí vrátane organizátorov, dobrovoľníkov a vystupujúcich.


Počet aktívnych členov – dobrovoľníkov sa počas trvania projektu výrazne nemenil. Skôr sme evidovali zvyšovanie počtu návštevníkov ZáZemia. Medzi deťmi a mládežou sa stala veľmi obľúbenou stavba vŕbového tunela a Hliniska – hlinenej preliezky, ktorá je využívaná na preliezanie i na sedenie.


Od vytvorenia FB profilu projektu ZáZeMie nás sledovalo a lajkovalo cca 560 ľudí.

Hlavnými ťahúňmi projektu boli štatutári/ky, aktívni členovia  a členky zainteresovaných občianskych združení,  ich priatelia a rodinný príslušníci. Spolu to bolo cca 15 ľudí.


Návštevníkmi ZáZemia, ktorých počet sa postupom času viditeľne zvyšuje, sú rodiny s malými deťmi, škôlky a ZŠ (prechádzky a školské výlety) a mladí ľudia. Zvyšovanie návštevníkov súvisí so zvyšovaním povedomia verejnosti o projekte ZáZeMie i s postupujúcou revitalizáciou vybranej lokality.


Neplánovanou aktivitou projektu bol vznik a následné pôsobenie hudobnej skupiny hrajúcej na africké bubny Free Tones, ktorej časť členskej základne je zároveň i  jadrom projektového tímu  ZáZeMie. Hudba bola jedným z benefitov  spoločných stretnutí a brigád dobrovoľníkov, ktorí si po vykonanej práci na ZáZeMí radi spoločne zahrali a aktívne oddýchli pri hudbe.


Donor projektu, firma Heineken, zohral svojím finančným darom zásadnú rolu pri realizácii plánovaného projektového zámeru ZáZeMie. Vďaka grantovej podpore z grantového programu Pohoda za mestom 2014, bola samospráva ochotná pristúpiť  k podpisu partnerskej zmluvy i k podpore myšlienky výstavby komunitnej záhrady na nábreží Hornádu - na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta.  Bez grantovej podpory, by bola realizácia projektu pre zapojené MVO problematická po všetkých stránkach.


Výraznú úlohu zohralo i pridelenie projektovej manažérky z Nadácie Ekopolis. Pravidelná komunikácia a konzultácie so skúsenou manažérkou nám boli nápomocné pri formulovaní a podpise partnerskej zmluvy s Mestom Spišská Nová Ves, pri verejnom plánovaní projektu, pri riešení sporných otázok ohľadne workshopov, medializácie výstupov projektu a zmien rozpočtu. Projektová manažérka bola významným prepojovacím a koordinujúcim prvkom medzi donorom a realizátorom projektu.

Ľudia v projekte 2014
2016-09-02 10:44:49
Webdesign Ľubomír Jakubek           Copyright 2015 MC Dietka
228 pozretí
Napísal/a Klimová